Sefydlwyd Clwb Cerdded Tregaron yn 2003 wedi i chwe cerddwr lleol ddod ynghŷd i drefnu teithiau achlysurol yn ardal Tregaron. Erbyn hyn, mae gan y clwb dros bymtheg arweinydd a threfnir teithiau ar yr ail benwythnos o bob mis ynghyd a phenwythnos gyfan o gerdded ym Mai/Mehefin.

Mae Bro Tregaron yn rhan o rwydwaith Croeso i Gerddwyr,

Sut i ymaelodi.

Mae ffurflen ymaelodi ar gael yma.

Fe wnaethon ni greu'r fideo yma yn 2013 i hyrwyddo cerdded ym Mynyddoedd Y Cambria.

 

 

 

 

 

We created this video in 2013 to promote walking in the Cambrian Mountains.

Tregaron Walking Club was established in 2003 when six local walkers started organising guided walks in the Tregaron area. Today, the club has over fifteen leaders and walks are organised on the second weekend of each month as well as a whole weekend of walking in May or June.

Bro Tregaron is part of the Walkers are Welcome network.

 

How to become a member.

Membership form available here.

Ian Tillotson

Cadeirydd/Chair

Dafydd Wyn Morgan

Cydlynydd/Coordinator

Swyddogion 2018 Club Officials
Teleri Garner

Trysorydd/Treasurer

Jim Cowie
Aled Garner

Swyddog Llwybrau/    Footpath Officer

Mandy Cowie

Ysgrifennydd cofnodion/

Minutes Secretary

Swyddog y Rhaglen

Programme officer

Gwyneth Davies

Swyddog Aelodaeth

Membership Secretary

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now